پیام صوتی

صدای کسب و کار خود را به گوش دیگران برسانید!

پیام صوتی با مدیریت درست می توانید ابزاری موثر برای رساندن صدای کسب و کار شما به هزاران نفر باشد. مشتری مداری و برند سازی نتیجه مدیریت خوب ارسال پیام صوتی خواهد بود. ما این ابزار را برای شما فراهم کردیم.
 ارسال پیام صوتی
مزایای خرید تلفن اینترنتی

ارسال پیام صوتی چیست؟

 

ارسال پیام صوتی سیستمی است که به شما امکان می دهد پیام های صوتی ضبط شده را به طور همزمان به چند شماره تلفن ارسال کنید. فرستنده می تواند پیام ها را از قبل ضبط کند و از یک رابط متمرکز برای ارسال همه آنها از طریق شماره تلفن استفاده کند.

اکثر شرکت ها مانند فرامدرن به شما این امکان را می دهند هزاران پیام را همزمان ارسال کنید. این تضمین می کند که پیام شما به هرکسی که نیاز دارد در اسرع وقت آن را بشنود، می رسد. بیشتر سیستم عامل ها همچنین نرخ پاسخ و سایر اطلاعات مربوط به استقبال مخاطبان شما از تماس را جمع آوری و تحلیل می کنند.